جا داره یادی کنیم از بخوربخورهای زمان جنگ

جا داره یادی کنیم از بخوربخورهای زمان جنگ

چقدر راحت تیروترکش و خمپاره خوردن... 😔

امروز اولین حمله و بمباران شیمیایی عراق علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹

اسمش جنگ عراق علیه ایران بود،ولی نمیدونم چرا ایران از ۱۹ کشور تو این جنگ،اسیر گرفته بود

کل دنیا علیه ایران بودن تو اون ۸ سال،ولی به ما گفتن جنگ عراق علیه ایران.نتونستن یک وجب از خاکمون رو بگیرن.

می دونید چرا فقط میگن عراق و نمیگن یه طرف ایران بود،اون طرف عراق و عربستان و آمریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان و هلند و ژاپن و حتی روسیه که با آمریکا تو جنگ سرد بود ولی تو زدن ایران با هم توافق داشتن و خیلی کشورهای دیگه؟

چون اگه بدونیم تونستیم جلوی کل دنیا!اونم چطور؟هیچ کشوری حتی سیم خاردار هم به ایران نمیفروخت.بدونیم که کل دنیا نتونستن یه وجب خاکمون رو بگیرن،دیگه هیچوقت آمریکا و انگلیس و روسیه و ... نمیتونن بگن ابرقدرت جهان هستن،چون ایران و ایرانی که سربند یاحسین و یازهرا میبست و میرفت رو مین تا راه رو واسه بقیه باز کنه،اجازه نمی داد امثال آمریکا بخوان واسه کل دنیا تصمیم گیری کنن.
در حق شهدا کوتاهی کردیم،خیلی هم کوتاهی کردیم.


نام و یادشون گرامی