‌#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖
♦️ ارسال نظر به ادمین
➖➖➖➖➖➖

♦️ طبق معمول و قبل از هر چیزی به تابع نیاز داریم که در این مورد ما به تابع یا همون فانکشن save نیاز داریم که البته ... درصورتیکه تو سورستون این تابع از قبل وجود داشت،دیگه نیازی به نوشتنش نیست.

function save($filename,$TXTdata)
{
$myfile = fopen($filename, "w") or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, "$TXTdata");
fclose($myfile);
}

➖➖➖➖➖➖➖
♦️ سپس ↙️↙️↙️

elseif($text=="نام دکمه"){
save("data/$from_id/ami.txt","nazar");
bot('SendMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'text'=>"نظرات و انتقادات خود را برایمان ارسال نمائید 📮",
]);
}
elseif($ami=="nazar"){
save("data/from_id/ami.txt","none");
bot("ForwardMessage",[
'chat_id' =>$admin,
'from_chat_id' =>$chat_id,
'message_id' =>$message_id,
]);
bot('SendMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'text'=>"نظرتان با موفقیت ارسال شد،درصورت نیاز،منتظر پاسخ ادمین بمانید✨",
'parse_mode'=>'MarkDown',
]);
}

➖➖➖➖➖➖➖
♦️ در این قسمت چون ما میخوایم ادمین ربات در صورت اینکه انتقاد یا نظری که کاربر ارسال کرده،نیاز به جواب داشته باشه و ادمین هم بخواد جواب بده،از کد زیر استفاده میکنیم .
 elseif($botsorce != "" && $from_id == $admin){
bot('SendMessage',[
'chat_id'=>$botsorce,
'text'=>$text,
'parse_mode'=>'MarkDown',
]);
bot('SendMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'text'=>"پیام به کاربر ارسال شد",
'parse_mode'=>'MarkDown',
]);
}

➖➖➖➖➖➖➖
♦️ و همچنین متغیر زیر رو هم باید در قسمت متغیرهای سورستون قرار بدید.

  $botsorce = $update->message->reply_to_message->forward_from->id; 

➖➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
@BotSorce

Telegram
attach 📎
Don't have Telegram yet? Try it now! Embed View In Channel Copy