🌹ولادت باسعات امام حسن عسکری(ع)

🌹ولادت باسعات امام حسن عسکری(ع) مبارک باد

🌸ای که در مَحبس گیسوی تو شب زندانی ست
🌸کار خورشید، به فرمان تو نور افشانی ست

🌺سامرا نه! که جهان سیطره‌ی قدرت توست‌
🌺ای که در عرش تو را مرتبه‌ی سلطانی ست