🌹ولادت با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی، اسوه خوبی‌ها، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلاله‌ی پاکش حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام .

🌹ولادت با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی، اسوه خوبی‌ها، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلاله‌ی پاکش حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام مبارک و خجسته باد.

@BotSorce