#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️ ارسال فایل موجود در هاست بوسیله ربات به کاربر

♦️ همونطور که میدونید برای ارسال فایل در ربات باید لینک فایل رو داشته باشیم، حالا اگه فایل رو ما رو هاستمون داشته باشیم،باید چیکار کنیم ؟
♦️برای اینکار از new CURLFile استفاده میکنیم:

$file = new CURLFile("address file");

♦️بجای address file آدرس فایل رو قرار میدیم. مثلا یک عکس که توی پوشه folder با پسوند jpg قرار داره،به اینصورت میشه :

$file = new CURLFile("folder/photo.jpg);

♦️مثال برای ارسال عکس با ربات:

bot('sendPhoto',[
'chat_id' => $chatid,
'photo' => new CURLFile("folder/photo.jpg"),
'caption' => "caption"
]);

♦️البته فراموش نکنید که فانکشن bot و متغیرهای لازم رو قرار بدید
➖➖➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
@BotSorce