..

https://telegra.ph/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D9%87-11-12

Telegraph
طلا که پاکه چه منتش به خاکه
از قرار معلوم گروهی دست به کار شدن و پشت سر هم میان پی وی و هر چی لایق مادر و خواهر خودشونه حواله ما میدن تو پی وی،بلاک میکنیم،با یه اکانت دیگه میان و میگن دیدی حق با ما بود و اسکرین گرفتیم و میدیم ادمین فلان کانال بلاک نمیکنیم،انقدر به فحش دادنشون ادامه میدن تا یه جوابی بدیم جوابم میدیم باز میگن ..