#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️حتما شما هم تو سورسها با
if - else -elseif
برخورد داشتید و دیدید.بد نیست بدونید که بسیاری از باگهایی که به سورسها وارد میشه،استفاده نادرست از همین جملات شرطی هستش.
♦️سعی میکنیم تو این آموزش طریقه استفاده صحیح از این جملات شرطی رو به شما دوستان یادآوری کنیم تا طریقه استفاده شون رو یاد بگیرید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️ #جملات_شرطی در php

♦️اغلب اوقات هنگام نوشتن یک اسکریپت، شما نیاز دارید که تصمیمات متفاوتی در مقابل نتایج مختلف بگیرید، برای تحقق این موضوع از جملات شرطی استفاده می کنیم.

♦️انواع جملات شرطی در php:

... if:
♦️هنگامی که #شرط درست باشد، دستور مقابل if اجرا می شود.
if ... else:
♦️اگر شرط درست باشد دستور مقابل if وگرنه دستور مقابل else اجرا می شود.

if ... elseif ... else:

♦️برای اجرای یک دستور از بین چند دستور کاربرد دارد.

php Switch:

♦️برای انتخاب و اجرای یک دستور از بین چند دستور استفاده می شود.

♦️دستور if
♦️نحوه استفاده:

if (Condition)
{
Statement 1
Statement 2
...
}

♦️دستور(Statement) مورد نظر تنها موقعی اجرا می شود که شرط (Condition) برقرار باشد، یعنی مقدار آن برابر true باشد.

مثال: 
♦️در کد php زیر اگر امروز جمعه باشد، جمله 
"Have a nice weekend"
چاپ می شود.

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri") echo "Have a nice weekend!";
?>

♦️دستور if...else

♦️این دستور که در واقع می تواند کامل کننده if باشد، تعیین می کند که اگر شرط درست نبود چه دستوری اجرا شود.

♦️نحوه استفاده:

if (condition)
  code to be executed if condition is true;
else
  code to be executed if condition is false;

مثال: 
♦️در مثال زیر اگر امروز جمعه باشد جمله
"Have a nice weekend"
چاپ می شود وگرنه جمله
"Have a nice day"
چاپ خواهد شد.

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
  echo "Have a nice weekend!";
else
  echo "Have a nice day!";
?>

♦️دستور if...elseif....else

♦️همانطور که در بالا گفته شد این نوع if برای اجرای یک دستور از بین چند دستور کاربرد دارد.

♦️نحوه استفاده:

if (condition)
  code to be executed if condition is true;
elseif (condition)
  code to be executed if condition is true;
else
  code to be executed if condition is false;

 مثال: 
♦️در مثال زیر اگر امروز جمعه باشد جمله
"Have a nice weekend"
چاپ می شود و اگر یکشنبه بود جمله
"Have a nice Sunday"
چاپ می شود وگرنه جمله
"Have a nice day"
چاپ خواهد شد.

<?php
$d=date("D");
if ($d=="Fri")
  echo "Have a nice weekend!";
elseif ($d=="Sun")
  echo "Have a nice Sunday!";
else
  echo "Have a nice day!";
?>

⚠️توجه: 
نوع دیگر اجرای دستورات کنترلی(مثال):

if ($i == 1):
    echo "i is 1";
    $i+=2;
elseif ($i == 2):
    echo "i is 2";
    $i+=3;
else:
    echo "is not 1 or 2";
    $i-=1;
endif;

➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️ امیدوارم این آموزش برای آشنایی شما عزیزان با کاربرد جملات شرطی در php مناسب بوده باشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
@BotSorce