◾️ آموزش پایه ساخت ربات

◾️ آموزش پایه ساخت ربات
▪️ پیشنهاد میکنم این آموزش رو حتی برای یکبار هم شده مرور کنید.احتمالا خیلی از نکات و سوالاتی که تو ذهنتون هست و بی پاسخ مونده،برطرف میشه