13 آبان روز مبارزه با استکبار

13 آبان روز مبارزه با استکبار

پست صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی خطاب به ترامپ:

"من در برابر تو ایستاده‌ام"


"همه با هم در کنارت هستیم فرمانده"
➖➖➖➖➖➖➖➖
@BotSorce