#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖➖➖
◾️ یکی از دوستان درخواست تیکه کد پین کردن پست در گروه رو بطور کامل رو داشتن که گویا برخی از کانالها نسبت به سوال ایشون کمی کم لطفی کردن
➖➖➖➖➖➖➖➖
◾️ قبل از هر چیز،تابع یا فانکشن پین رو باید تعریف کنیم👇🏼
function pinChatMessage($chat_id){
bot('pinChatMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
]);
}

◾️ چون زمانی که میخوایم پستی رو پین کنیم باید روی پست ریپلای کنیم،باید متغیر ریپلای رو هم اضافه کنیم به سورسمون

$reply = $update->message->reply_to_message;

◾️ تا اینجای کار به اینصورت و در آخر هم 👇🏼

elseif($reply && $text == "پین"){
bot('pinChatMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'message_id'=> $update->message->reply_to_message->message_id
]);
}
➖➖➖➖➖➖➖➖
البته دقت کنید متغیر
$text
میتونه تو هر سورسی به یه شکل تعریف شده باشه که نسبت به سورس اصلی باید شما هم اینو تغیر بدید

➖➖➖➖➖➖➖➖
@BotSorce