بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست
بر گریه زهرا قسم مدیون زهراست
چشمی که گریان عزای مجتبی نیست

◼️ هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد🏴

برای خشنودی حضرت ۱۴صلوات بفرستیم