◾️ دوستان هر سوالی دارید فقط و فقط با آیدی که زیر پست هست در ارتباط باشید.