یه سری هستن که اگه از استعدادی که تو کپی کردن دارن،جاهای دیگه از این استعدادشون استفاده میکردن،الان یه تکونی به اوضاع مملکت داده بودن.

یه سری هستن که اگه از استعدادی که تو کپی کردن دارن،جاهای دیگه از این استعدادشون استفاده میکردن،الان یه تکونی به اوضاع مملکت داده بودن.
یعنی سی ثانیه بعد از اینکه این پست ارسال شد تو کانال،طرف سر و ته سورس اسم و مشخصات و پلاک کانالشم اضافه کرده و فرستاده تو کانالش.
دست مریزاد واقعا