‌◾️ سورس ربات تبلیغات خودکار

◾️ سورس ربات تبلیغات خودکار
◾️ تقریبا تمام فایلها باید ادیت شوند
◾️ سورس جالبیه،اما...
درگاه بانکی حتما باید داشته باشید،با دیتابیس هم باید کمی آشنائی داشته باشید.درغیر اینصورت محال ممکنه بتونید از این سورس استفاده کنید.
◾️ رمز فایل
@botsorce
◾️ به حروف کوچک دقت کنید👆🏼
➖➖➖➖➖➖➖➖
@BotSorce

فارس بات
صفحه اصلی
مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت، تجهیزات موجود در طبقه نهم ساختمان زیرساخت را به سوئیچ مکالمات بین شهری و خارج از کشور مربوط دانست و تاکید کرد که در ساختمان امام خمینی از نظر فنی نمی‌توان �...