‌#آموزش

#آموزش
@botsorce
➖➖➖➖➖➖➖➖
◾️ خیلی از دوستان درخواست این رو داشتن که آموزش متنی اضافه کردن ربات به رباتساز رو بفرستیم تو کانال،ما هم اطاعت امر کردیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖
آموزش اضافه کردن ربات به رباتساز

- قبل از هر کاری باید تو پوشه bot رو هاست خودتون سورس موردنظرتون رو اضافه کنید.
میتونیم سورس رو تو پوشه bot آپلود کنیم و بعد تغییر نام بدیم.
برای اینکار ما یه فایل php با هر نامی ، به پوشه bot اضافه میکنیم
ما اینجا از نام
botsorce.php
استفاده کردیم

- فایل رو ذخیره میکنیم
- بعد میریم سراغ سورس اصلی و کدها و دستورات زیر رو بهش اضافه میکنیم


elseif ($textmessage == 'نام دکمه موردنظرتون'){
$chandta = filegetcontents("data/$fromid/chandta.txt");
if ($chandta >= 100 && $from
id != '123456789')
{sendmessage($chatid,"🚫هر کاربر تنها قادر به ساخت یک ربات میباشد\nدرصورت نیاز به رباتهای بیشتر،با ما در ارتباط باشید");
return;
}
save("data/$from
id/step.txt","create botsorce");
vardump(makereq('sendmessage',[
'chat
id'=>$update->message->chat->id,
'text'=>"توکن را وارد کنید : ",
'parsemode'=>'markdown',
'reply
markup'=>jsonencode(['keyboard'=>
[[['text'=>"🔙 بازگشت 🔙"]]],
'resize
keyboard'=>true
])
]
)
);
}

بعد از این مرحله،میریم سراغ کدهای اصلی
کد زیر رو در قسمتی از سورس بگذارید که به سورس باگ ندید
چند بار امتحان کنید متوجه میشید خودتون

elseif ($step == 'create botsorce')
{$token = $textmessage;
$userbot = jsondecode(filegetcontents(''.$token .'/getme'));

function toarrays( $ )
{if( !is( $ ) && !is
array( $ ) )
{return $;}
if( is( $ ) )
{
$ = getvars( $ );
}
return
arraymap( "toarrays", $ );
}
$resultb = toarrays($userbot);
$un = $resultb["result"]["username"];
$ok = $resultb["ok"];
if($ok != 100)
{sendmessage($chatid,"❌ متاسفانه توکن ارسالی شما صحیح نمیباشد ❌");
}
else
save("data/$fromid/chandta.t
xt","1");
save("data/$fromid/bots.txt","$un");
{sendmessage($chatid,"⏳ لطفا منتظر بمانید ...⌛️");
fileputconte
nts("bots/$un/advip.txt","$un");
if (fileexists("bots/$un/index.php"))
{
$so
urce = filegetcontents("bot/botsorce.php");
$source = strreplace("token",$token,$source);
$sour
ce = strreplace("**admin**",$fromid,$source);
save("bots/$un/index.php",$source);
filegetcontents("".$token."/setwebhook?url=$hostfolder/bots/$un/index.php");
vardump(makereq('sendmessage',
'chat_id'=>$update->message->chat->id,
'text'=>"✅ ربات ش
ما با موفقیت ساخته شد ✅",
'parse_mode'=>'markdown',
'reply_markup'=>json_encode(['keyboard'=>
[
[['text'=>"🔙بازگشت🔙"]
],
'resizekeyboard'=>true
])
]
)
);
}
else
{
mkdir("bots/$un");
fileputcontents("bots/$un/advip.txt","$un");
$source = filegetcontents("bot/botsorce.php
");
$source = strreplace
("**token**",$token,$source);
$source = strreplace("admin",$fromid,$source);
save("bots/$un/index.php",$source);
filegetconten
ts("".$token."/setwebhook?url=$hostfolder/bots/$un/index.php");
vardump(mak
ereq('sendmessage',[
'chatid'=>$update->mess
age->chat->id,
'text'=>"✅ ربات شما با موفقیت ساخته شد ✅",
'parsemo
de'=>'markdown',
'replymarkup'=>jsonencode(['inlinekeyboard'=>
[['text'=>"".$un,'url'=>"s:".$un]]
])
]
)
);
}
}
}


فقط الان باید دکمه ها رو اضافه کنیم
مجددا مثل قبل عمل میکنیم و این کدها رو در قسمتی از سورس اضافه کنید که تطبیق داشته باشه و باگ نده به سورس،که اصولا باید در کنار بقیه دکمه های رباتسازتون باشه.

['text'=>"نام دکمه موردنظرتون"],

اما چند نکته

اول این مسئله رو بگم که این کد برای همه رباتسازها جوابگو نیست ولی بیس همینه،باید طبق سورس اصلی رباتسازتون یه جاهاییش رو تغییر بدید
دوم اینکه تو سورس حتما جای توکن token و جای آیدی عددی admin بزارید چون قراره،توکن و آیدی کاربر جایگزینش بشه
سوم اینکه تو قسمتی که میخواید دکمه اضافه کنید،دقت کنید و سعی کنید وسط بقیه دکمه ها قرار

Telegram
attach 📎
Don't have Telegram yet? Try it now! Embed View In Channel Copy