‌#آموزش ساخت وب سرویس شمارش تعداد کاراکتر متن

#آموزش ساخت وب سرویس شمارش تعداد کاراکتر متن
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖➖➖
یه فایل میسازید با پسوند php و اسم فایل رو هر چی که خواستید بذارید،مهم نیست.

ما اینجا این اسم رو در نظر گرفتیم👇🏼
characters.php
▪️بعد از ایجاد فایل،بازش کنید و این کدها رو از اینجا کپی کنید و داخل فایل پیست کنید و در آخر هم ذخیره ش کنید.


<?php
mb_internal_encoding('UTF-8');
$text = $_GET['text'];
$js = mb_strlen($text);
if($text != ''){
$json = array(
'result'=> 'true', 'Numberofcharacters'=>$js
);
echo json_encode($json);
}
else {
$json = array(
'result'=> 'false',
'error'=> 'Enter your text!'
);
echo json_encode($json);
}
?>

شیوهء فراخوانی به اینصورت میشه

https://your_domain.com/characters.php?text=TEXT

▪️ که اینجا TEXT میشه متنی که میخوایم شمارش کنیم

➖➖➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
BOTSORCE

فارس بات
صفحه اصلی
مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت، تجهیزات موجود در طبقه نهم ساختمان زیرساخت را به سوئیچ مکالمات بین شهری و خارج از کشور مربوط دانست و تاکید کرد که در ساختمان امام خمینی از نظر فنی نمی‌توان �...