‌#آموزش json

#آموزش json
ادامه ...
نحوه استفاده

تبدیل متن json به شیء جاوا اسکریپت (java)

یکی
از استفاده های بسیار رایج json واکشی داده های سرویس دهنده وب ( به عنوان یک فایل یا یک httprequest ) و تبدیل داده های json به اشیاء جاوا اسکریپت (java) است.

دقیقا همان استفاده ای که در وب سرویسهای رباتها از json میشود

که از این
طریق می توان از این داده ها در صفحات وب استفاده کرد

برای سادگی و درک بهتر ، می توان این را با استفاده از یک رشته به عنوان ورودی (به جای فایل) نمایش داد.

به مثال زیر توجه کنید

مثال json

شیء از رشته

با استفاده
از سینتکس json یک رشته جاوا اسکریپت ایجاد نمایید :

var txt = '{ "employees" : ' +
'{ "firstname":"amir" , "lastname":"admin" },' +
'{ "firstname":"erick" , "lastname":"botsorce" },' +
'{ "firstname":"amir" , "lastname":"kiani" } }';


از آنجایی که سینتکس json زیر مجموعه ای از سینتکس جاوا اسکریپت (java) است، با استفاده از تابع ()eval می توانیم متن json را به شیء جاوا اسکریپت تبدیل کنیم.

با استفاده از تابع ()eval می توانیم از کامپایلر جاوا اسکریپت (java) برای تفسیر (parse) متن json استفاده کنیم و شیء جاوا اسکریپت ایجاد کنیم. اشیاء باید در پرانتز محصور شوند تا از خطا جلوگیری شود:

var obj = eval ("(" + txt + ")");

از جاوا اسکریپت در صفحات وب خود استفاده کنید:

مثال (آموزش json - نحوه استفاده)

<p>
first name: <span id="fname"></span><br /> 
last name: <span id="lname"></span><br /> 
</p> 

<>
document.getelementbyid("fname").innerhtml = obj.employees1.firstname;
document.getelementbyid("lname").innerhtml = obj.employees1.lastname;
</>


خروجی اسکریپت بالا


create fron json string

first name: erick
last name: botsorce


 


تابع ()eval قادر است تا هر کد جاوا اسکریپتی را کامپایل و اجرا نماید. این ممکن است یک رخنه امنیتی محسوب شود.

استفاده از json parser  برای تبدیل متن json به شیء جاوا اسکریپت (java) امن تر است. json parser تنها شیء json را تشخیص می دهد و اسکریپت ها را کامپایل نمی کند.

در مرورگرهایی که از json پشتیبانی می کنند، json parser ها نیز سریعتر هستند.

ء json در تمام مرورگرهایی که از استاندارد ecma یا همان جاوا اسکریپت پشتیبانی می کنند، پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرها پشتیبانی نرم افزارهای وب
firefox 3.5
internet explorer8
chrome
opera 10
safari 4
jqueryyahoo uiprototypedojoecma 1.5

برای مرورگرهای قدیمی، کتابخانه جاوا اسکریپت در لینک کلیک کنید

وجود دارد.

فرمت json ابتدا توسط douglas crockford معرفی شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
در آینده بیشتر با json آشنا خواهیم شد...