🏴 دوستان این سورس صرفا جهت اینکه با نحوهء کار این شکل از رباتها آشنائی پیدا کنید ارسال شده و کانال سورس ربات هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه .

🏴 دوستان این سورس صرفا جهت اینکه با نحوهء کار این شکل از رباتها آشنائی پیدا کنید ارسال شده و کانال سورس ربات هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه سوءاستفاده از بیس این سورس و یا هرشکل استفاده نادرست از این سورس، ندارد.
🏴 شخصا توصیه میکنم فقط طریقه کار این قبیل سورسها رو مشاهده کنید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
@BotSorce